Uvjeti korištenja

Web stranica www.nasevjencanje.net je stranica preko koje korisnici mogu oblikovati svoju personaliziranu web stranicu za slanje e-pozivnica te kreiranje vlastitih e-albuma.

Aplikacija e-pozivnica i e-album nije odgovorna za odabir i sadržaj teksta i fotografija koje korisnici stavljaju i koriste na svojoj personaliziranoj web stranici.

Korištenjem stranice korisnici prihvaćaju opće uvjeta poslovanja. Korisnici su upoznati sa pravilom da je zabranjeno uploadati i koristiti tuđe fotografije zaštićene autorskim pravima ili ostale fotografije za koje nemaju pismeno dopuštenje autora. Preporuča se upotreba tekstova i korišenje fotografija koje su napravili i uredili sami korisnici, odnosno korisnici svoje personalizirane web stranice za slanje e-pozivnica i kreiranje e-albuma preko www.nasevjencanje.net.

Na aplikaciji se nalazi upozorenje korisnicima o korištenju vlastitih autorskih fotografija koje bi trebali poštivati. U slučaju nepoštivanja navedenog upozorenja portal www.nasevjencanje.net nije odgovoran za štetu trećoj strani koja je nastala upotrebom fotografije zaštićenom autorskim pravom. Oštećena strana (odnosno vlasnik/autor fotografije) može nadokandu štete tražiti od osobe koja je upotrijebila fotografiju bez pisane dozvole.

Cijene usluga su izražene u hrvatskim kunama i objavljene su na web stranici www.nasevjencanje.net. Sukladno internoj Odluci o promjeni cijena, iste mogu biti podložne promjenama. Aktualni cjenik će biti objavljen na web stranici www.nasevjencanje.net. Korisnicima se priznaje ona cijena usluge koja je bila aktualna u trenutku kupnje usluge, odnosno aktivacije personalizirane web stranice. Korisnik će dobiti obavijesti e-mailom o sadržaju usluge koja je kupljena odnosno koja će biti aktivirana. Korisnici uslugu mogu platit gotovinom ili putem internet bankarstva. Ukoliko se korisnik predomisli i ne želi koristiti naše usluge, o tome nas može obavijestiti pisanim putem preko e-maila u roku 14 dana sukladno zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju, uplaćeni iznos će u potpunosti biti vraćen korisniku.

Zabranjeno je dijeljenje e-albuma i kôda za pozivnicu na javne portale i web stranice za pregled fotografija zbog potencijalnog prevelikog prometa. Korisnici koji isto budu napravili će biti upozoreni sa suspenzijom usluge dok ne izbrišu link sa javnih portala i web stranica. Svrha ove aplikacije je pružanje pristupa e-albumu odabranim ljudima putem e-pozivnica, a ne širokoj masi ljudi. Pružatelj usluge ima pravo procijeniti ne korektno korištenje usluge (kao što je navedeni primjer) i suspendirati korisnički račun.

Privatnost korisnika

Web aplikacija Naše vjenčanje zadržava sva autorska prava na korištenje fotografijama, tekstom i ostalim objavljenim materijalom na web stranici www.nasevjencanje.net. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti www.nasevjencanje.net.

Web aplikacija Naše vjenčanje poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje slijedećih podataka: ime i prezime, e-mail, broj mobitela ostaje samo za interne potrebe web aplikacije. Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo niti dajemo trećim pravnim ili fizičkim osobama.

Popunjavajući registraciju na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da se vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom.

Učitavam...